Att besöka Samverket i Stockholm är som att göra en resa till framtiden och jag är oerhört glad över besöket som vi gjorde i slutet av april.

Samverket är resultatet av en satsning som Vinnova gjorde tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtland, Vasakronan, Niklas Huss och Gomorron Östersund. I september 2021 startade dessa aktörer två nya coworking-arbetsmiljöer för offentliga organisationer, en i Stockholm och en i Östersund.Office space in Samverket in Stockholm.

Det handlar inte om ett vanligt coworking-kontor, utan det är en helt nytt koncept som de kallar för ”den tredje platsen”, dvs platsen som kompletterar kontoret och hemmet genom att vara en neutral plats med miljöer som främjar samarbete på ett nytt sätt. Dit kommer människor från olika offentliga förvaltningar för att samtala, samarbeta och hitta lösningar på komplexa samhällsproblem.

När man kliver in och hänger av sig ytterkläderna finns det en parkeringsskylt där det står ”Roller och Titlar”.

Redan där får man första inbjudan att vara sig själv och att komma in utan de begränsningar och föreställningar som är kopplade till den position som man har i den förvaltning som man jobbar i.

Nästa steg är att ta namnskylten. Namnskylten är en klädnypa av trä som varje person enkelt kan skriva sitt namn på. Dessa klädnypor finns på en tavla där det står:

” Samverket är platsen för det oväntade mötet där nya synergier skapas mellan olika aktörer inom offentlig sektor och där vi stärker den kollektiva intelligensen. Vi drivs av nyfikenhet  och av att utmana status quo eftersom det är nödvändigt för att möta framtidens  komplexa utmaningar. Genom transparens , tillit, mod och kreativa samtal, skapar vi en meningsfull och inspirerade  fristad för samhällsutveckling.”

 Hela kontoret är designat med olika områden där man kan förflytta sig beroende på vilken aktivitet eller arbete man gör just då. Dessa kallas för:

  1. Utsiktsplatsen
  2. Lägerelden
  3. Rastplatsen
  4. Hinderbanan
  5. Nationalparken
  6. Oasen
  7. Skogsgläntan

Var och en av dessa platser är utformad för olika syften som beskrivs enligt nedan:

Utkiksplatsen är platsen där du blickar framåt och spejar ut över landskapet. Här får du inspiration av vad vi gemensamt har skapat: tankar, idéer och lösningar vi jobbat med.

Här får du även en framåtblick kring vad som händer den närmaste tiden.

Lägerelden är platsen där du finner utrymme att lyssna på olika berättelser om behov, utmaningar och möjligheter. Här är människan, gemenskapen, våra röster och dialogen det centrala. Här bygger vi vår kollektiva intelligens och säkrar att vi får  fler nyanser, perspektiv och insikter kring behov och utmaningar.

Rastplatsen är platsen där vi samlas kring samhällsbyggandet och tar en kopp tillsammans. Här landar vi, samtalar, reflekterar och bygger sociala relationer och tillit. Här stärker vi varandra och laddar batterierna för att kunna ta till oss fler komplexa utmaningar och bidra till ett blomstrande och tryggt samhälle.

Hinderbanan är platsen där vi är kreativa och spånar idéer och lösningar på våra utmaningar. Här utgår vi från de globala hållbarhetsmålen och utmaningarna vi möter i våra organisationer. Här omvandlar vi hinder och misslyckanden till möjligheter och lärande. Här bygger vi vårt kreativa arbete på tillit och mod. Tillsammans gör vi skillnad.

Nationalparken är platsen där du kan sitta och njuta av grönska och växtlighet, ta ett avskilt möte på tu man hand eller i mindre grupp. Här pågår diskussioner kring olika ämnen. Här kan du sitta själv, reflektera, ladda batterierna och få distans till allt det kreativa arbetet du åstadkommit under dagen.

Oasen är platsen där du kan krypa undan och få egen tid att meditera, reflektera och bearbeta alla intryck. Här kan du sträcka ut på en yogamatta och återhämta knopp och kropp.

Skogsgläntan är platsen där du kan hitta lugnet och tystnaden för att fördjupa dig i ett ämne, söka efter svaren och skriva i lugn och ro. Här är vår tysta plats för att kunna koncentrera oss och få jobba ostört en stund.

Själva tanken med utformningen är att skapa en miljö där människor kan må bra och dela kunskap, idéer, lärdomar och ges möjlighet att skapa nya relationer som bygger på autenticitet.

Detta är precis vad som behövs i Sverige för att omvandla kontoret till en plats där det pågår samtal mellan olika kunskapsområden och där olika perspektiv möts. Det finns idag många försök att skapa tillfällen för kreativitet, relationsbyggande och samtal, oftast i form om kick-offer (OBS bindestrecket) eller genom att samla grupper i trevliga gårdar eller konferenslokaler men detta behövs varje dag och måste vara en del av det dagliga arbetet.

I boken TEAL TILLIT TRANSPARANS beskriver vi olika områden som måste beaktas för att en organisation ska kunna vara i balans och vara relevant även för framtiden. Dessa områden utgör en systemisk modell kallad DP-Modellen där DP står för Distributed Power. Arbetsplatsen och arbetstiderna är två av dessa områden och vi ser med glädje att Samverket är det bästa exemplet som vi har kommit i kontakt med. Det är på platser som är designade på det sättet som den kollektiva intelligensen skapas, samverkan över organisatoriska gränser frodas och status baserad på roller eller titlar suddas bort.

Vill du veta mer om TEAL och moderna sätt att organisera, leda och samverka? Besök vår hemsida www.futureoforganizing.se

Alicia Medina, PhD
Hjälper organisationer att förflytta sig in i framtiden.
Future of Organizing AB