Panelfisa Automotive i Tolosa

I samtal med Grupo NER.

Future of Organizing jobbar med att hjälpa organisationer att förflytta sig in i framtiden. Som ett led i vårt arbete bjöd vi in till en expedition till Baskien i norra Spanien med syftet att få UPPLEVA TEAL. Vi besökte företag som sedan flera år har gjort sin kulturresa och blivit mer framgångsrika än sina konkurrenter och som har mycket engagerad personal.

Ett av dessa företag är Panelfisa Automotive som ligger i Tolosa och är ett företag som tillverkar komponenter och lösningar till bilindustrin

Att besöka Panelfisa Automotive är en fröjd för alla som jobbar med eller är intresserade av organisationsutveckling och nya organisationsformer. Man blir fascinerad av deras historia och den enorma resa som de har gjort innan de slutligen implementerade själv-organisering.Panelfisa Automotive

Historien börjar i Norge 1832 där det ursprungliga företaget bildades och som ägnande sig att tillverka fiskeredskap. Sjuttiofem år senare började den spanska resan när de 1907 etablerade sig i Tolosa för att producera spikar och skruvar. Fokus var att använda högkvalitativa och innovativa tillverkningsmetoder. 1960 tog de ett steg vidare i utvecklingen och började tillverka speciella skruvar till bilindustri och för hushållsapparater. Under de följande 20 åren expanderade företaget och hade 290 anställda år 1980.
Som många andra företag i Spanien påverkades de av de förändringar som rådde då landet återfick demokratin. Perioden mellan 1981 och 1992 blev en tid av negativ förändring och många fick lämnade företaget, och i slutet av 1992 var det bara 95 anställda kvar.
Räddningen blev att de omvandlades till ett kooperativ 1993 vilket följdes av en stor internationell satsning som påbörjades 1994. Fram till 2010 etablerade företaget sig i Cuba, Chile, Polen, Tyskland och Taiwan.

Perioden mellan 2011–2017 implementerade de metoden ”Nuevo Estilo de Relaciones” (ny stil av relationer) med stöd från K2K som är ett rådgivnings- och konsultföretag specialiserade i självorganisering och utveckling av autonoma team och som är grundat av Koldo Saratzaga. De anammade självstyre som organisationsform och fokuserade på två tillverkningsanläggningar, en i México och en i Tolosa. Sedan 2018 befinner de sig i vad de kallar för ”evolucion” där de utforskar hur de kan bli bättre som organisation och i framtagning och tillverkning av sina produkter.

Metoden bygger på värderingar och ett förhållningsätt som bygger på tillit, kommunikation, transparens, självstyre, inga avskedningar p g a ekonomiska faktorer, fördelning av vinst, samhällsengagemang, framtidsvision, delaktighet i beslutsprocessen, frihet samt ansvar.

K2Ks metod och Grupo NER beskrivs i boken Teal Tillit Transparens. Med hjälp av metoden har de lyckats omvandla över 90 traditionella företag till Teal-organisationer där de anställda är engagerade, glada och mer produktiva, kunderna är nöjda och företagens vinster är högre än konkurrenternas.

Panelfisa Automotive är organiserade enligt Sociocracy där varje team eller cirkel är kopplade till en process. För oss besökare har det varit mycket värdefullt att kunna se en sådan implementation eftersom det finns en ganska spridd uppfattning av att i de moderna organisationsformerna, som till exempel Sociocracy, inte finns processer och att processer enbart är en del av orangea organisationer (enligt Frederic Lalouxs definition av organisationers evolution och som är signifikant för de flesta traditionella organisationer).

Förutom dessa team eller cirklar, vars ansvarsområde är direkt kopplade till en process, finns koordinerade cirklar. Dessa är:
• Kundorienterade cirklar
• Cirklar inom socialt område (här ingår HR-området och samhällsengagemang)
• General koordinering och styrning som har representanter från alla cirklar

Besöket är nästan obeskrivligt eftersom vi fick uppleva ett företag som har återskapat sig själv flera gånger och som har gått igenom en evolution som många teorier beskriver men som är svårt att få se i verkligheten. Det är svårt att hitta ord på allt vi fick vara med om, här kunde vi se, känna, lukta på en kultur som präglas av glädje och engagemang. Hela organisationen, alla relationer, affärer, dialoger och beslut samt allt arbete bygger på TILLIT.

Det var extra spännande att se att den har skandinaviska rötter och att vissa värderingar som är karakteristika för Norden har hängt kvar sedan etableringen i Spanien. Dessa är respekt för allas jobb, innovation och ständig strävan efter att bli bättre samt fokus på kvalitet.

Panelfisa Automotive team

Med Panelfisas VD

Vår värd Satur Ormazabal, som är general manager, tog sig tid att förklara både Panelfisa Automotives resa och sin personliga resa. Han berättade hur man växer när man gör en inre resa och blir medveten om hur allting hänger samman, om korrelationen mellan arbetsglädje och produktivitet, mellan trivsel och kundnöjdhet, mellan kvalitet och hållbarhet samt mellan omsorg om personal och samhällsnytta.

Utan tvekan är Panelfisa Automotive en Teal-organisation som har kommit väldigt långt i sin utveckling. Med fokus på människorna, affärerna och samhället, och där varje person som vi träffade var autentisk och hade enorm omtanke för andra, för organisationen och för samhället.

Följ med nästa Teal expedition till Baskien som är i september 2023! Då kommer vi att besöka Panelfisa Automotive och andra Teal-organisationer som vi har mycket att lära oss av. För mer information om expeditionen, kontakta hello@futureoforganizing.se

Mer om TEAL och moderna sätt att organisera, leda och samverka finns på vår hemsida www.futureoforganizing.se

Alicia Medina, PhD
Hjälper organisationer att förflytta sig in i framtiden.
Future of Organizing AB