Just nu besöker och studerar vi 10Pines, som är ett argentinskt företag inom mjukvaruutveckling, som har funnits i 13 år och som blev Teal redan från början. Detta innan Teal-begreppet inom organisering hade myntats av Fredrik Laloux 2014.När vi träffar företagare som 10Pines eller företagsledare som är en del av det nya paradigmet inom modern organisering, förstår vi att de inte enbart har börjat med en dröm om att skapa ett bra företag och bara realisera det.

Det finns ofta en historia bakom, någonting som har fått i gång viljan av att göra någonting gott, någonting annorlunda än de mindre behagliga erfarenheter som de själva har upplevt och sett.

Jorge Silva är en av grundarna och hade jobbat några år i olika stora företag. Hans första jobb var 2004 och redan då jobbade han med agila metoder. 2008 deltog han i sin första agila konferens och det blev ett sorts uppvaknade. Ju mer han fördjupade sig i agila filosofier och angreppsätt desto mer kunde han känna att det fanns ett stort gap mellan exekvering och företagsledning, mellan de som gjorde jobbet och de som styrde.

Det kom till en punkt där känslan av att skapa en organisation där människor kunde trivas och där gapet inte var så stort, gjorde att han tillsammans med tre andra personer 2009 grundade företaget 10Pines. Guidning och inspiration hittade de i Ricardo Semlers bok ”Maverick” för att sedan forma organisationen enligt ett sociokratiskt angreppsätt.

Allting var av olika anledningar inte lätt. 10Pines verkar inom en argentinsk kontext där affärer inte karakteriseras att de är etiska eller transparenta. Dessutom är människor väldigt formade i rigida strukturer där dessutom lojalitet till arbetsgivarna inte är stor, just på grund av att systemet är som det är.

De visste redan från början att det inte skulle räcka med goda intentioner och att marknaden präglades av en stor personalomsättning. Detta bland annat på grund av att inom IT-segmentet slutar de anställda utvecklarna så fort de inte gillar någonting.

Därför började de fördjupa sig i olika angreppsätt som skulle hjälpa till att behålla personalen samt för att skapa glädje och delaktighet. De försökte hitta ett sätt att organisera och leda där det inte bara handlar om pengar, och de ville göra detta på ett agilt sätt.

Då föddes beslutet att använda sig av en öppen bok-princip samt att ha en transparent lönemodell och en vinstdelning som bygger på principen att 50% av vinsten innan skatter är betalda delas bland personalen.

Löneskillnaden mellan den som tjänar mest och den som tjänar minst är cirka 4 gånger, vilket är målet för många Teal-organisationer.

Idag har företaget 85 anställda. Under de 13 åren som de har existerat har de bara från företagets sida avslutat tre anställningar, vilka all skedde under individernas introduktion och där det handlande om brister i tekniska kunskaper. Deras personalomsättning på cirka 4% vilket är mycket lägre än branschen i genomsnitt i Argentina.

Några av de som har lämnat är för att de vill göra andra saker såsom syssla med musik, handla med kryptovalutor eller att ha lockats av att utvecklas inom andra områden. För karriärvägen använder de Camino del Pino (fritt översatt Tallvägen, då camino betyder väg och pino tall på spanska) och karaktärer från Starwars för att symbolisera resan.

Företaget lägger stor vikt på Introduktion av nyanställda och de har en ”Välkommen-manual” som ger stöd utan att formalisera introduktionsprocessen. De utgår från att de nyanställda måste ”se” och ”känna” och på det sättet lära sig hur det är att tillhöra 10Pines.

Utvecklarna från 10Pines är mycket uppskattade av kunderna och ett sätt att skydda sig från för att kunderna inte ska försöka rekrytera konsulterna är genom klausuler. Här ser vi ett annorlunda förhållningsätt än vad till exempel Centigo har, där man ser som en naturlig del av arbetet att några konsulter tar anställning hos kunder och att detta i sin tur genererar nya affärer och utvecklar relationer. Främsta anledningen till att strategin är annorlunda tror vi är att man måste skydda sig på ett annat sätt i Argentina.

Tillväxt har främst skett genom att vårda kulturen samt det tidiga beslutet att företaget inte skulle introduceras på börsen.

Företaget har inga chefer eller säljare, allt som säljs kommer från kundförfrågningar.

10Pines etiska principer och ställningstagande att allting skall vara transparant, alla skatter skall betalas och officiella bestämmelser ska följas, gör att allting blir dyrare för dem i relation till många av konkurrenterna. Detta också i relation till marknaden där det finns parallella affärsbestämmelser och ekonomier med olika typ valutaväxling. Men detta har varit väldigt viktigt, det vill säga att det goda företagandet är en del av uppbygganden av ett gott företag. Det ställer krav på högre kvalitet vid leveranser, kompetens och långsiktiga relationer med kunderna.

Att människor ska ha flexibla arbetstider och kunna jobba från var de vill är en självklarhet och har funnits långt innan pandemin. Varje anställd hanterar sitt eget schema och kommunicerar detta bara till teamet och kunderna. Det sker inte någon kontroll eller vidarerapportering av tid och dylikt.

Företaget har tagit ställning i etiska frågor och det har hänt att de har avlutat kundavtal på grund av att kunder har ett icke-etiskt förhållningssätt eller att man ser att kunder inte behandlar sin personal på ett bra sätt.

Det flesta uppdrag är för kunder i USA. Idag har 10Pines tre olika områden där de verkar och dessa är:

  • End-to-end utveckling
  • Förbättring av existerande lösningar
  • Organisationsutveckling baserat på Teal, självorganisering och Sociocracy

Deras engagemang för miljö ledde till att de har certifierats som företag av B impact från B corp. Inom ramen för detta har de utvecklat det som de kallar för ”conciencia Pinera” (fritt översatt: tallarnas samvete) där hållbarhet och socialt ansvar genomsyrar arbetet. De är engagerade i flera sociala projekt där de erbjuder billigare utvecklingskostnader eller står för en del av kostnaderna själva.

Diversitet och inkluderande är en mycket viktig del av 10Pines kultur. De har specifikt stöd för att kunna hjälpa tjejer att ta sig fram inom den manligt dominerade IT-marknaden.

Jorge är personligen mycket engagerad i diskrimineringsfrågor på grund av hans egna upplevelser då han tillhör en minoritet i samhället på grund av sin hudfärg.

Just på grund av den stigma som finns i det argentinska samhället känner han att han på samma sätt som kvinnor måste tänka på hur han klär sig. Kvinnor måste alltid tänka på att inte visa för mycket av kroppen och vara klädda på ett ”lagom” sätt för att kunna bli betraktade och behandlade på ett professionellt sätt. På samma sätt måste han välja mer traditionella klädesplagg. Denna starka identitet ligger till grund för det stora engagemang och genuina fokus i frågor kring diskriminering och minoriteter.

De har till exempel utvecklat och kör en workshop om maskulinitet på ett nytt sätt och jobbar mycket med att språket ska vara inkluderande.

Precis som andra Teal-organisationer, där makten och beslutfattande har distribuerats i organisationen, är innovation en utmaning eftersom nya idéer granskas av alla enligt delaktighetsprincipen. Därför jobbar de mer och mer med att uppmuntra att testa idéer i liten skala som ett sätt att stimulera innovation och förändring.

De har något som påminner av som Spotifys ”fail fika” i deras veckovisa standup som innehåller reflektioner kring lärande och är en särskild punkt ägnas åt ”veckans fel/misstag”.

Namnet 10Pines (10 tallar) kommer från en Argentinsk sång som heter ”Una casa con 10 Pinos” (Ett hus med 10 tallar). Sången handlar om drömmen om ett hus i söder där man kan vara tillsammans med vänner långt bort från stadens ensamhet och ambitionskrig och i vilken man inte kan vara sig själv eller där det finns utrymme för reflektion. Deras metafor av traditionella företag som drivs av ”Command and Control” symboliseras av ”den grymma staden”.

Tiden som vi har tillbringat på 10Pines, de samtal som vi har haft och möjligheten att delta i sociala sammanhang och möten har bekräftat att de verkligen lever och agerar som de säger.

Missa inte nästa post där vi kommer att fördjupa oss i 10Pines och kartlägga organisationen med hjälp av DP-Modellen.

Mer om DP-Modelen: https://www.foosweden.se/dp-model/