Published  for the first time on LinkedIn August 27, 2019

Det är med fascination som vi observerar hur det går någon sorts ”mode” i affärsvärlden kring organisering och organisationsformer. Hur olika företag vill hänga med i svängningar och medvetet eller omedvetet presenterar sig så att det passar det som anses vara korrekt och modernt.

Vad är det som är inne just nu?

Det som är inne just nu har lite olika namn och det är kan vara Teal (känd från Frederic Laloux bok Reinventing Organisations men härstammar från andra teorier), självorganiserade, självstyrande, medbestämmande eller att jobba enligt ”Tillit”-konceptet. Just Tillit används inom offentliga världen och vi har nu i Sverige till och med en Tillitsdelegation!

Vi har träffat många företag som säger sig vara Teal eller organiserade enlig självorganiseringsprinciper och som ett bevis på detta så nämner de att ”vi har full transparens angående våra löner” eller, ”hos oss så är det totalt frihet och våra medarbetare väljer vilken anställningsform de vill ha”, ”vi har tagit bort alla mellanchefer”, mm.

Alla dessa saker är bara kosmetika. Att en organisation är Teal eller självstyrande handlar om andra saker än att ta bort mellanchefer eller publicera lönerna på intranätet så att alla kan se. Det handlar om en grundfilosofi om bl.a. att alla människor har lika värde, inga hierarkier, att beslut ska tas av de som kan och vet, organisationen har ett högre syfte än bara vinst och att titlar och karriärstegar inte finns och inte behövs, osv.

Om vi går tillbaka några år i tiden, då det som var inne var att vara ”agil”, så kunde vi komma in i olika företag och se gula lappar över allt. Det börjades skrivas på alla ytor där det var möjligt; på fönster, väggar, dörrar och det fanns kanban-tavlor lite överallt. Vi kunde också höra saker som: ”vi har inte projektledare längre, vi är agila och har scrum masters i stället”. Eller ännu värre: ”vi har inga planer, vi är agila”, ”vi har gått över helt och hållet till att jobba agilt så vi kör stå-upp-möte (stands up) varje morgon”. Att samtidigt se att människor måste skriva på en NDA innan de går in i ett möte, eller att det skapas nya kontrollforum och kommittéer är tydliga tecken på att organisationen bara har tagit till sig nya agila verktyg men att i grund och botten inte har förstått grunderna i agila organisationer och team.

Det som ses är inte per default det som är. Dessa nya former att organisera sig, att fatta beslut, att se på människor grundar sig i värderingar och ett systemiskt synsätt, dvs att det vi gör och det vi är, är en del av en större helhet där allting hänger samman.

Därför strävas det efter balans mellan systemets beståndsdelar, om en del av systemet roffar åt sig det bästa så skapas en obalans som i längden skadar hela systemet.

Det finns en kraft i Teal och så kallade självstyrande organisationer som är fantastisk och som kan vara nyckeln till lösa många av de utmaningar som mänskligheten står inför just nu.

Så till er som bara gör det på låtsas vill vi säga: ”Gör det på riktigt. Första steget är redan taget då ni kallar er för någonting som ni inte är. Det betyder att ni vet att det är ett bra mål.”

Till er som inte har börjat och är kvar i hierarkier och centralisering av makt: ”Det är dags att börja, annars kommer ni att försvinna inom kort”

Till er som har börjat resan: “Fortsätt, det blir bara bättre och bättre. Vinster och framgång kommer sedan av sig själv”

Till er som redan är Teal: “Tack för att ni visar vägen och är levande exempel på att det fungerar och att organisationer som har nått det stadiet är framgångsrika samt har det bästa ryktet och attraktionskraften”